Kayıp Parola? Hesabınız yok mu? Kayıt Ol
  • Narrow screen resolution
  • Wide screen resolution
  • Auto width resolution
  • Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • red color
  • default color
  • green color
Site Araçlari

Anasayfa arrow Bulancak Köyleri
Bulancak Köyleri
Ahmetli

Köyün kuruluşu 1440 yıllarına dayanmaktadır. 1455 yılında tamamlanmış olan mufassal defterde bu köyde yaşayan hane reislerinin tamamı için"kadim nöker oğlanlarıdır,kadimliklerine eşerler,eşkincülerdir 19 nefer"ifadesine yer verilmiştir.

Devamını oku...
 
Ahırlı

Tarihi  Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Kültür  Köyün gelenek, görenek ve yemekleri hakkında bilgi yoktur.
 Coğrafya  Giresun iline 59 km, Bulancak ilçesine 44 km uzaklıktadır. İklim  Köyün iklimi, Karadeniz iklimi etki alanı içerisindedir.

Devamını oku...
 
Alibey

Köy bilgileri gelecek

 
Ardahan

Köy bilgileri gelecek

 
Arifli

Köy bilgileri gelecek

 
Ataköy

Köy bilgileri gelecek

 
Aydındere

Köy bilgileri gelecek

 
Bahçeli

Sample Image 2000 Nüfus sayımlarına göre köy nüfusu 624.İlçeye uzaklığı 26 km. İl'e uzaklığı 47 km'dir. Köyde 1 ilk öğretim okulu bulunmaktadır 6-7-8 sınıflar taşımalı eğitimle yapılmaktadır, köyde 1 minareli cami bulunmaktadır. köy nüfusunun 3 katı şehirlerde yaşamaktadır.  2006 Yılında kurulan, Bahceli Köyü Kalkındırma ve Yaşatma derneği bulunmaktadır

Diğer bilgileri gelecek

 
Bostanlı

Köyün adı 1455 tarihli osmanlı tahrir defterlerinde kayıtlıdır. Bu tarihten beri aynı adla anılmaktadır

Devamını oku...
 
BUFED 4. Olağan Genel Kurulunu yaptı

2007 Yılında İhsan Yüksel Başkanlığında İstanbul merkezli kurulan Bulancak Dernekler Federasyonu 4. Olağan Genel Kurulunu 17 Nisan 2016 Pazar günü Demirciler Sitesi Aydaş İş Merkezi B. Blok Kat 5 Zeytinburnu (Giresun Federasyonu) adresinde gerçekleştirdi.

Devamını oku...
 
Burunucu

Köyün ekonomisi fındığa,kivi tarımına ve arıcılık faaliyetlerine dayanır

Devamını oku...
 
Büyükada

Tarihi

ÇEVRE TEPELERE GÖRE EN BÜYÜK TEPE OLMASI VE ÇEVRESİNDE KÜÇÜK TEPECİKLERİN OLMAMASI NEDENİYLE ADA GÖRÜNÜMÜNDE OLMASI

Devamını oku...
 
Cindi

Köy bilgileri gelecek

 
Damudere

Damudere, Giresun ilinin Bulancak ilçesine bağlı bir köydür.

Devamını oku...
 
Demircili

 

Sample Image

Trabzon salnamesi olan 1869 tarihli yıllıkta, Giresun’un Akköy(Bulancak) nahiyesinde 31 köy bulunmaktadır. Nahiyede 2677 adet hane,7894 erkek nüfuz mevcuttur, aynı oranda kadın olduğunu varsayarsak yaklaşık 15.788 kişi yaşamakta. Erkek nüfus içinde 1300 Rum, 38 Ermeni kaydedilmiş, Rumların bir kısmı, 1836 kayıtlarından anlaşılacağı gibi Demircili köyüne yerleştirilmiştir.

Devamını oku...
 
Derecikalanı

Köy bilgileri gelecek

 
Duttepe

Köyümüz Şehmusa köyünden ayrılmıştır

Devamını oku...
 
Döngeri

Köyümüz Bulancak ilçesine takriben 63 km uzaklıktadır. Batısında Ordu iline bağlı Musakırık Köyü; kuzeyinde Ordu Pelitli Köyü; doğusunda Uzunali Çayırı, Yanıktepe, Paşakonağı içinden geçen ve Erik Obuzuna giden araba yolunu takiben; güneyinde Hacıbeli, Seyittepesi ve Müftüler Obası ile sınırlı bir orman ve aynı zamanda bir yayla köyüdür.

Devamını oku...
 
Elmalı

Tarihi bir köydür. 1300 lü yıllarda yapılan camiye sahiptir.

Devamını oku...
 
Erdoğan

Erdoğan köyünün eski adı "Sasu"dur.Köyün kurucuları ve eski sahipleri Ahmetli Köyü halkı Efendizadeler sülalesidir.Köy çok eski bir yerleşimdir. Köyün ilköğretim okulu Cumhuriyet tarihinin en eski ilkokullarından biridir. İlk olarak 1933 yılında köy evinde eğitim ve öğretime başlanmıştır

Devamını oku...
 
Eriklik

Köyün adının, çevrede diğer yayvan yapraklı ağaçlar yetişirken sadece o yörede yetişen erik ağaçlarının, burada daha sık görülmesinden aldığı rivayet edilmektedir.

Devamını oku...
 
Esenköy

Köy bilgileri gelecek

 
Kuşluhan Köyü

Köy bilgileri gelecek

www.kusluhankoyu.tk

 
Talipli

TALiPLi KÖYÜNÜN TARİHİ
  
BULANCAK TALİPLİ KÖYÜNÜN TARİHİNE BİR BAKIŞ

Bulancak tarihi üzerine yaptığımız araştırmalarda, Osmanlı imparatorluğu döneminde tutulan kayıtlar ,özellikle 1455-1613 yılları arası döneme ayrıntılı ışık tutmaktadır. Bulancak için büyük bir şans olarak nitelendirebileceğimiz bu kayıtlar sayesinde belgesel boyutlarda geçmişimize ait gerçek tespitlerde bulunabiliyoruz.
Bulancak tarihinde yapacağımız gezintilerin temel kaynakları olarak bu kayıtlara sık sık başvuracağız. Bu yazımızda TALİPLİ köyünün geçmişine giderek, köy kurucularının da isim listesini sunacağız.

1455-1613 yılları arasında tutulan tahrir defterlerinde Bulancak KEBSİL adıyla anılmakta ve CANİK-İ BAYRAM (Ordu) kazasına bağlı bir nahiyeydi.1455 yılında tutulan kayıtlarda Kebsil; Çakıroğlu Pir Kadem Kethüda,Şemseddin Kethüda ve Mustafa Kethüda bölüklerinden oluşmaktaydı. Talipli köyü bu bölüklerden Şemsettin kethüda bölüğüne bağlı 74 haneli bir köydü.Talipli köyü aynı zamanda Şemsettin Kethüda bölüğünün merkeziydi. Kayıtlara göre İncüvez, Ali hocalı ve Küçüklü köyleri de Talipli ye bağlıydı. Talipli köyünün bağlı olduğu bölük e adını veren kişi Şemsettin Kethüda dır. (Kethüda KAHYA demektir.)

Kayıtlarda TALİPLÜ olarak kaydedilen Talipli köyü, 1485 de 49 hane, 1520 de 133 hane, 1547 de 211 hane ve 1613 de de 297 hanedir. Ve tüm bu dönemlerde tamamı müslüman Türk olarak kayıt edilmiştir. Aşağıda dökümünü vereceğimiz Talipli köyünün kurucularının isim listesi 1455 yılında tutulan kayıtlardır. 1455 yılında tutulan kayıtlarda aile reisleri ve babalarının adları birlikte verilmiştir. Burada aile reislerinin babaları Talipli köyüne gelerek yerleşen ve köyü kuran kuruculardır. Bu sonuca ulaşma nedenimiz, Ordu ve Giresun yörelerinin 1395-96 yıllarında Türkler tarafından fethedilmesidir. Fetihle 1455 yılında tutulan kayıtlar arasında ki süre ise 60 yıldır. Buradan hareketle kayıtlardaki aile reislerinin ikinci kuşak, babalarının da köyün kurucuları olduğunu söyleyebiliriz
Burada önemli olan bu kadar açık bir şekilde geçmişimize ulaşabilmemiz ve ecdadımızın isimleriyle birlikte kim olduklarını detaylı bir şekilde görebilmemizdir. Talipli köyü kayıtlarında, Samugüney köyünde ki Şeyh Hüseyin in ve Osman Şıh ta ki Osman Şeyh in isimlerine ulaşmamız , Osman Şıh ın Şeyh Hüseyin in oğlu olduğunu şüpheye yer bırakmaksızın tespit etmemize de vesile olmuştur. Bugüne kadar sadece isimlerini bildiğimiz, bu evliya şahsiyetlerin ne zaman yaşadıklarını da detaylarıyla öğrenmiş bulunuyoruz.

Bulancak ismi 453 yıl önce de kullanılıyordu
Talipli köyüyle ilgili ilginç bir kayda da 1547 yılında tutulan kayıtlarda rastlıyoruz. Şöyle ki Talipli köyünde de iki tane müderris hasbi olarak eğitimle meşgul oluyorlardı. Birisi aynı zamanda Bulanucak camiinin hatibi idi(...Mevlana zünnun el-müderris el-hasbi ve Mevlana Pir Hasan veled-i Fethullah el-müderris el-hasbi ve hatip-i camii Bulanucak, baberat-ı sûltani avârız-i divani ve tekalif-i örfiyeden muaf...Tahrir defteri 255/1547). Burada Talipli köyü için ulaştığımız tüm bu bilgiler Bulancak ın diğer köyleri için de mevcuttur. Zaman ve koşullar uygun olduğu sürece diğer köylerimiz için de böyle çalışmalarımız olacaktır.

Şimdi tüm bu genel ve özel açıklamalardan sonra Talipli köyünün kurucularının listesini açıklamaya geçebiliriz. 1455 de 74 haneden oluşan Talipli köyünün aile reislerinin ve babalarının adları aşağıdaki gibiydi. Burada tekrar belirtmekte fayda görüyorum. Aile reislerinin babaları Türklerin yöreyi fethiyle gelerek Talipli köyünü kuran ilk atalarımızdı.

Talipli Köyü (Karye-i Taliplü)
İbrahim Ağa nın tımarı olan bu köydeki aile reislerinin kendi ve babalarının adları şöyleydi:

1-Nam İsmail in oğlu Melikşah ın oğlu Yusuf Kethüda
2-Melikşah oğlu Süleyman
3-Mahmut Süleyman Küçük
4-Süleyman oğlu Halil Fakih
5-Kutluşah oğlu Ali
6-Kayan oğlu Velid
7-Kayan oğlu Hoşkadem
8-Saru oğlu Mehmed
9-Seydi oğlu Hamza
10-İskender oğlu İbrahim
11-Ali oğlu Hasan
12-Muhsin oğlu Musa
13-Bir önce adı geçen Musa nın kardeşi Mustafa
14-Süli oğlu Kutlu Anük
15-Hırâmi oğlu Ahmed
16-Kutlu Anük oğlu Seydi Ahmed
17-Delübaz oğlu Ahmed Sipah
18-Davut oğlu Osman
19-Nebi Şenkutlu
20-Bir önce adı geçen Nebi nin kardeşi Mustafa
21-Selmen oğlu Bayezit
22-Şeyh İbrahim oğlu Şeyh Nebi
23-Yegan oğlu Musatafa
24-Beşir oğlu İbrahim
25-Adil oğlu Turali
26-Hirami oğlu Hüseyin
27-Beşir oğlu Murad
28-Bahsayiş oğlu Hasan
29-Çakır oğlu Ertogan
30-Bir önceki adı geçen Ertogan ın kardeşi Nurtogan
31-Bayram Haddad oğlu Gavs
32-Hoşkadem oğlu Ömer
33-Timurtaş oğlu Hamza
34-Hızır oğlu İsrail
35-Seydi Ali nin kardeşi İbrahim
36-Bayezit oğlu Hüseyin
37-Yunus oğlu Gavs
38-Halil
39-Melikşah oğlu İbrahim
40-Sevli oğlu Yenice
41-Yaraş oğlu Süleyman
42-Hacı Bayram oğlu Mustafa Fakih
43-Hasan Eğlence
44-Melikşah oğlu Davut
45-Muhsin oğlu Aygut Fakih
46-Yaramış oğlu İsmail
47-Seydi Ali
48-Bayezid oğlu Hasan
49-Hasan Yenice
50-Şeyh Halil oğlu Seydi Ahmed
51-Ahmed oğlu İbrahim
52-Muhsin oğlu Hüseyin
53-Aruk oğlu Ahmed
54-Bayezid oğlu Süleyman
55-Şeyh Halil oğlu Mehmed
56-Yenice oğlu Hüseyin
57-Kutlu Enük oğlu Seydi Ali
58-Bahsayiş oğlu Hüseyin
59-Tanrıvermiş hizmetkar-ı süvari oğlu Hamza
60-Hoşkadem oğlu Hasan
61-Mehmed oğlu İsmail
62-Moğoltay oğlu Pir Ali
63-Hasan oğlu Seydi Ahmed
64-Ahi oğlu Seydi
65-Süli oğlu Ali
66-Sevinç oğlu Ali
67-Mevlana Pir Hasan Hatip-i camii
El-Muafiye: Yurtlarına Muaflardır.4 neferdirler.(Vergiden muaf tutulmuşlar)
68-İmranşah oğlu Hoca Ali Fakih
69-İbrahim oğlu Şeyh Hüseyin
70-Hüseyin oğlu Seydi Ahmed
71-ŞEYH HÜSEYİN oğlu OSMAN(*)
Hass-ı Küreciyan-ı Musa Bey Subaşı.3 neferdirler.
72-Melikşah oğlu Yunus
73-Kutluşah oğlu İlbey urbey oğlu Murad

(*)Şeyh Hüseyin in Türbe haline getirilen mezarı Samugüney köyündedir. Osman Şeyhin mezarıda Talipli köyünün Osmanşıh mahallesindeki köy mezarlığındadır. Buranında hayırsever vatandaşlar tarafından türbe haline getirilerek,bir ziyaret yeri haline getirilmesi planlanmaktadır.


BULANCAK 30.06.2000

Araştırmacı Yazar-Gazeteci
Zafer ÇAMALTI

 
Tepeören Köyü

Köy Halkı, 93 Harbi(1877-1878) Osmanlı Rus Savaşı sonrasında Batum Eyaletinden göç ederek gelmiş ve yerleşmişlerdir

Devamını oku...
 
Şeyhmusa Köyü

Selçuklular döneminde Harosan'dan gelen Türkmen/Çepniler tarafaından kurulmuş bir Türk köyüdür. Önceleri Abdal Musa olan köyün ismi sonradan Şeyh Musa Olmuştur.

Devamını oku...
 

Son 5 Üye

JuanMcbee Juan Mcbee(JuanMcbee)
(2017-08-20 01:40:12)
BenitoRose Benito Rosenberg(BenitoRose)
(2017-08-20 00:58:21)
MickieMona Mickie Monaghan(MickieMona)
(2017-08-20 00:35:41)
RedaAuster Reda Austerlitz(RedaAuster)
(2017-08-19 23:54:15)
LawrenceMo Lawrence Emert(LawrenceMo)
(2017-08-19 23:46:24)

Son Fıkra Yorumları

Reklam-2

 

Anketler

Web Sitemizi Nasıl Buluyorsunuz
 

Mesaj Kutusu!

Isim:

Mesaj:

Hava Durumu